Sporazumi

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i zaštite stanovništva između Ministarstva sigurnosti BiH i Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

31.3.2014