Govori

Govor zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovića na zatvaranju Konferencije “Interkulturni dijalog i unutrašnja sigurnost”, Sarajevo, 29.4. 2010.godine

30.4.2010

Želim dobar dan i srdačno vas sve pozdravljam !

Naš današnji susret ide prema svome kraju. Ali, na kraju je i novi početak. Dozvolite mi da vam se najiskrenije zahvalim za vaš doprinos u radu ove Konferencije.

Kolege ministri, uvaženi predstavnici vjerske i akademske zajednice, diplomatskog zbora, međunarodnih i nevladinih organizacija, medija, u ime Bosne i Hercegovine, Ministarstva sigurnosti i u svoje lično ime, iskazujem punu podršku nastavku i unaprjeđenju interkulturalnog dijaloga i pozivam nas sve da i dalje, zajedničkim snagama, unaprjeđujemo naše zajedničko sigurnosno okruženje.

Mi smo danas ovdje, radi potrebe naših zemalja, čitave regije i Evrope, da pokrenemo sveobuhvatan proces jačanja svijesti o temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Hodnicima historije, upravo odzvanja slogan:“Ista prava za sve!!!“. Da ne bi bio prepoznat kao isključiva privilegija elita, privilegija da samo rijetki imaju pravo na promišljanje kome i koliko treba dati, ili pak oduzeti, danas kažemo suprotno: mostove grade neimari, a danas su to i predstavnici državnih institucija, akademske zajednice, religijskih zajednica, studenti ... Ovaj skup nosi zapravo poruku. Nema neograničenih sloboda, niti prava, ali ima jednakih, i pravednih, skrojenih po mjeri demokratije, po mjeri pojedinca. Pored svih prava koja treba njegovati, ne smijemo izgubiti iz vida ni jednaka prava za ženu i muškarca.

Sigurnosna politika jedne zemlje treba da osigura sve neophodne uslove, koji bi omogućili stabilan razvoj i egzistenciju društva u cjelini. Prioritetno, u prvi plan dolaze sljedeći apekti: sigurnost, politička i ekonomska stabilnost, ali i kvalitet života svih građana. Možemo li u konačnici sve to ponuditi ? Jako teško  pitanje! Radi se zapravo o dugoročnim procesima, koje pored svih elemanata društva u značajnoj mjeri nosi i sistem sigurnosti. Da bismo dostigli krajnji imperativ – siguran i kvalitetan život građana, moramo dinamizirati sve pozitivne procese, osigurati njihov kontinuitet i involviranost svih segmenata društva u te procese.

Strategija o unutrašnjoj sigurnosti, koju su usvojili   ministari unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije u februaru 2010. godine, daje novi okvir za potpunu integraciju svih građana EU, kao i za borbu protiv diskriminacije. Radi se o novom sigurnosnom modelu, što ima za cilj neutralizaciju svih uzroka nesigurnosti. Danas je i pred nama jako značajan zadatak da dođemo do Sarajevskog programa rada o međukulturalnom dijalogu i unutrašnjoj sigurnosti. Naš zajednički program, mora konceptualno i suštinski biti naslonjen na evropsku strategiju o unutrašnjoj sigurnosti. Stoga, kolege iz regije pozivam da učinimo još jedan korak naprijed, ka Evropskoj uniji, i sigurnojoj i stabilnojoj regiji. Pozivam vas da otvorimo proces kontinuiranog unapređenja interkulturalnog dijaloga na svim nivoima i u svim prilikama. Bosna i Hercegovina daje punu podršku ovom projektu.

Interkulturalni dijalog neka bude najefikasniji alat u našim rukama, što će nam najbolje pomoći i u borbi protiv svih vidova radikalizacije i vrbovanja. Ovdje prepoznajemo i ključne partnere, uvažene predstavnike religijske i akademske zajednice, nevladinih organizacija, bez njihove podrške i pomoći, naš put bio bi bez jasne vizije, a naš rad vjerujem uzaludan. Namjera nam je da sačinimo plan aktivnosti koji će uključiti najbolje prakse iz regije i Evropske unije kao pripremu za Radionicu o saradnji i koordianciji u borbi protiv terorizma zemalja Jugoistočne Evrope, što se planira organizirati u drugoj polovini oktobra ove godine u Sarajevu.

Pred nama je deklaracija na kojoj se radilo u proteklom periodu, pred nama je putokaz za dalje, za bolje, za sigurnije. Pozivam vas da podržimo, odnosno usvojimo  tekst Deklaracije, što nas obavezuje da:

- kontinuirano promovišemo zajedničke evropske vrijednosti i međukulturalni dijalog u svakodnevnom životu;

- izradimo i dalje nastavimo razvijati Program rada o međukulturalnom dijalogu i unutrašnjoj sigurnosti, da dalje razvijamo naše proaktivne sigurnosne politike koje neće nikada izgubiti iz vida ljudsku dimenziju i imperative savremenog doba- da živimo u slozi i međusobnom razumijevanju.

- da međukulturalnim dijalogom nastavimo borbu protiv svih vidova radikalizacije i vrbovanja, i da time upotpunimo našu borbu protiv međunarodnog terorizma.

- da u tijesnoj saradnji sa našim vjerskim zajednicama, našim akademskim potencijalima, nevladinim organizacijama nastavimo proces gradnje mostova među narodima i religijama, među svim ljudima.

Uvaženi učesnici Konferencije, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, i u svoje vlastito ime, još jedanput zahvaljujem na vašem odazivu i doprinosu, da ovu Konferenciju možemo smatrati uspješno okončanom.

I kako rekoh na početku- ovo nije kraj. Poticaj za novi susret, za zajedničke aktivnosti  smo zasigurno dobili. A zajedništvo, međusobno poznavanje i suradnja u svim segmentima donose rezultat, uspjeh. Vjerujem da smo svi svijesni da samo jedni s drugima možemo osigurati preduvjete za stabilan, siguran i miran život, nas samih i budućih generacija. Posebno me raduje što su danas s nama bili studenti sa svojim profesorima.  U tom duhu  zatvaram Konferenciju.

Svima koji putuju večeras, želim sretan put, a vama koji ostajete, još jednu ugodnu i lijepu večer u Sarajevu.

Doviđenja do nekog idućeg susreta!