Govori

Treća planska konferencija za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih ili drugih nesreća Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 21. septembar 2010. godine, obraćanje Ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine

21.9.2010

Vaša ekselencijo Kirsten,

 

Gospodine Jensen,

 

Poštovani rukovodioci i predstavnici sistema zaštite i spašavanja iz Republike Srbije,

Republike Makedonije, Republike Hrvatske i Crne Gore

 

Poštovani predstavnici institucija u Bosni i Hercegovini,

 

Dame i gospodo,

 

 

Zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti na trećoj planskoj konferenciji za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih ili drugih nesreća Bosne i Hercegovine.

 

Pred nama je složen i ozbiljan posao kojem treba pristupiti sa velikom odgovornošću i upornošću kako bi dobili validan dokumenat sa dragocjenim podacima za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

 

Prema vašem dosadašnjem radu i informacijama koje ste poslali, pokazali ste ozbiljnost i odgovornost u radu i zavidan nivo razumijevanja i poznavanja predmetne tematike.

 

Sve dosadašnje aktivnosti teku planiranom dinamikom i uvjeren sam da će tako biti i ubuduće.

 

Ove konferencije su prilika da razmijenite mišljenja i iskustva u dosadašnjem radu i riješite određene probleme ili dileme sa kojima se susrećete.

 

 

 

 

 

 

 

 

Najteže je bilo na samom početku ovog delikatnog zadatka za sve nas, ali se nadam da će sada sve ići brže i lakše, da ćemo dobro obaviti ovaj posao i na kraju imati zaista vrijedan i respektabilan dokument.

 

Želim da se zahvalim Agenciji za vanredne situacije Kraljevine Danske – DEMA koja je finansijski podržala održavanje ove konferencije i koristim i ovu priliku da im se zahvalim na pomoći i podršci koju pružaju u razvoju sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

 

Na kraju, svima vama želim uspješan rad, lijepo i korisno druženje koje će nam dati podstrek da ostvarimo pozitivne rezultate u ovim aktivnostima.

 

Još jedanput vas pozdravljam i zahvaljujem na pažnji..