Govori

5. Ministarska konferencija Budimpeštanskog procesa „Partnerstvo za migracije na Putu svile“ Istanbul, 19. april 2013. godine/

19.4.2013

Poštovane kolege ministri,
Dame i gospodo,
Veliko mi je zadovoljstvo i cast što prisustvujem 5. Ministarskoj konferenciji Budapeštanskog procesa i što imam priliku da zajedno sa ovako velikim brojem prijateljskih zemalja disutujem o tako važnom pitanju kao što je promovisanje dijaloga i zajednicke saradnje pri upravljanju migracijskim tokovima koji se odvijaju duž Puta svile.
Uvjeren sam da ce naš zajednicki proces snažno doprinijeti sve boljoj i uspješnijoj saradnji naših ministarstava i zemalja kao što je to cinio i u proteklih dvadeset godina, sada sa novom i širom geografskom dimenzijom.
Migracije u modernom svijetu predstavljaju jedno od najvažnijih pitanja koje je usko povezano sa ekonomskom održivošcu i razvojem, sa politickom stabilnošcu, sa demografskim rastom i mogucnosti zadovoljavanja narastajucih potreba tržišta rada, sigurnosti i mnogim drugim društvenim pitanjima.
Mnogobrojna su pitanja na koja vlade naših zemalja i medunarodne organizacije ukljucene u pitanja migracija pokušavaju pronaci najbolje odgovore.
Neka od tih pitanja su svakako: kako unaprijediti uslove za zakonite migracije i njihovu pokretljivost; kako osigurati integraciju migranata i boriti se protiv diskriminacije, rasizma i ksenofobije; kako osnažiti pozitivne utjecaje na migracije i razvoj u korist i zemalja porijekla i odredišta ali i u korist migranata; kako sprijeciti i boriti se protiv neregularnih migracija i kriminalnih aktivnosti povezanih sa migracijama poput krijumcarenja i trgovine ljudima, te kako promovisati vrijednosti medunarodne zaštite izbjeglica.
Posebni izazovi u regionu Budapeštanskog procesa su krizne situacije koje prouzrokuju masovne i prisilne migracije. Bili smo u posljednje vrijeme svjedoci takvih dešavanja a ja posebno ovdje želim da iskažem cestitke i komplimente Republici Turskoj i njenoj Vladi, pod vodstvom premijera Erdoana, na pruženoj zaštiti i pomoci veoma velikom broju izbjeglica iz Sirije.
Bosna i Hercegovina je u proteklim godinama naporno radila na izgradnji sistema za efikasno upravljanje migracijama uzimajuci u obzir da je i zemlja porijekla, i tranzita ali i da ubrzano postaje i zemlja odredišta migranata. Odgovore na mnogobrojna pitanja pokušavamo pronaci kroz blisku i intenzivnu medunarodnu saradnju i razmjenu iskustava i najboljih praksi. Dodatno migracione politike nastojimo uskladiti sa politikama u Evropskoj uniji buduci da je clanstvo u Evropskoj uniji jedan od prioritetnih politickih ciljeva naše zemlje.
Trenutno, Bosna i Hercegovina ima uspostavljen strateški okvir djelovanja, pravni sistem i institucionalne strukture za upravljanje migracijama. One su osposobljene da se bave upravljanjem migracijama i da se efikasno bore protiv svih nezakonitih povezanih sa migracijama.  Sistem medunarodne zaštite je uspostavljen u skladu sa medunarodnim standardima i uspješno se realizira. Bosna i Hercegovina se efikasno suprotstavlja i trgovini ljudima i ima uspostavljen sistem zaštite žrtava trgovine ljudima i partnerstvo sa nevladinim sektorom.
I u buducnosti cemo nastaviti jacati naše mehanizme za upravljanje migracijama. Stoga smo nedavno usvojili novu Strategiju u oblasti migracije i azila te Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima. Migracije i povezane pojave se redovno nadziru i analiziraju te se svako godine izraduje migracioni profil Bosne i Hercegovine koji je dostupan strucnoj i opštoj javnosti. 
Cinjenica je da se nacionalni migracioni sistem ni jedne zemlje, ma koliko bio razvijen, ne može sam adekvatno izboriti  sa problemom pojacanih ilegalnih imigracija. Stoga je svakom zemlji potreban veoma širok i koordiniran pristup ovom problemu.
Zato smo u oblasti borbe protiv ilegalnih migracija vec uspostavili brojne mehanizme partnerskih odnosa sa zemljama regije i Evropskom unijom zakljucivanjem sporazuma koji ureduju pitanja migracija. U buducnosti cemo raditi na širenju partnerstva i saradnje sa svim zemljama i oganizacijama koje mogu doprinjeti jacanju efikasnosti našeg sistema za upravljanje migracijama.
Uvjeren sam da ce ova Konferencija i naša Deklaracija biti polazna tacka za brojne buduce projekte te da ce doprinijeti napretku u upravljanju migracijama na dobrobit svih koji u tom procesu ucestvuju. Stoga, želim istaci da u potpunosti podržavam tekst Istanbulske deklaracije i želim vas uvjeriti da ce Bosna i Hercegovina biti odgovoran partner u njenoj implementaciji.
Na kraju želim se zahvaliti Republici Turskoj, na izuzetnom gostoprimstvu u ovom prelijepom gradu Istanbulu koji je u cijeloj svojih istoriji bio raskrsnica migracionih tokova. Cestitam i na odlicnoj organizaciji konferencije i efikasnom predsjedavanju procesom. Želim se zahvaliti i kopredsjedavajucoj Madarskoj i ICMPD-u na njihovom doprinosu u ulozi Sekretarijata Budimpeštanskog procesa na pripremi ovog velikog i znacajnog skupa.
Hvala na Vašoj pažnji.