Govori

MARRI FORUM u sklopu predsjedavanja Bosne i Hercegovine „Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice – MARRI“ 2012 - 2013.

30.1.2013

MARRI FORUM
u sklopu predsjedavanja Bosne i Hercegovine „Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice – MARRI“  2012 - 2013.
Obracanje ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine

Dame i gospodo,
Uvaženi predsjednice Vlade i kolege ministri,
Vaše ekselencije,

Poštovani predstavnici medunarodnih i regionalnih organizacija,

Dragi prijatelji,


Sve vas srdacno pozdravljam i koristim ovu priliku da vam zaželim dobrodošlicu u grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Posebna mi je cast biti prvi put domacin skupa u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i u svoje licno ime. Ovaj eminentni skup povodom MARRI Foruma je prava prilika da rezimiramo naš dosadašnji rad iz domena migracija i azila, ali i šansa da naše vizije pretocimo u jednu ideju, jedan standard i jedan imperativ.

Zbog toga, drage kolege i prijatelji, dozvolite mi da u ime Bosne i Hercegovine, zemlje predsjedavajuce Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice – MARRI, podijelim sa vama naše rezultate u ovoj oblasti, kao doprinos kreiranju zajednicke vizije sigurne i stabilne regije i Evrope.

MARRI inicijativa, kroz svoj okvir, kojim daje strateški poticaj razvoju stabilnosti u regiji Jugoistocne Evrope i Centrom u Skoplju, gdje se odvija prakticna saradnja zemalja clanica, potvrduje cinjenicu da ova inicijativa itekako ima opravdanost. U tom smislu, slobodan sam vas ovom prilikom izvjestiti o tome šta je u Bosni i Hercegovini u protekloj godini uradeno:

- U periodu od preuzimanja predsjedavanja MARRI inicijativom, Bosna i Hercegovina je u oblasti migracija i azila ucinilo puno na uredivanju politika migracija i azila i njihovog usaglašavanja sa pravnim nasljedem Evropske Unije.

- Kreirali smo i instrument izvještavanja prema standardima Evropske Unije.

- U kontekstu unapredenja zakonodavnog okvira i kreiranja strateških dokumenata kojima unapredujemo vlastite mogucnosti u ovoj oblasti, postigli smo sljedece:

- Izvršene su izmjene i dopune Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, koji je stupio na snagu u novembru prošle godine, a u toku su aktivnosti na izradi relevatnih podzakonskih akata vezanih za ovaj zakon;

- Uraden je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2012. godinu;

- Usvojena  je Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2012-2015. koji precizira 39 mjera i 227 aktivnosti sa definisanim nosiocima realizacije, jasnom dinamikom izvršenja i sistemom izvještavanja.

U cilju daljeg jacanja kapaciteta i infrastrukture Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, znacajno je i sljedece:

- 23. januara ove godine, Vijece ministara Bosne i Hercegovine uspostavilo je Koordinaciono tijelo za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini, ciji je cilj pracenje implementacije navedene Strategije i Akcionog plana, te sagledavanje ukupne saradnje i trendova u oblasti migracija i azila.
 

- Završeni su radovi na izgradnji objekata Azilantskog centra, gdje su finalizirani radovi na vanjskom uredenju objekta, dok su u završnoj fazi radovi na unutrašnjem uredenju objekta i njegovom opremanju cije otvaranje ocekujemo u proljece 2013. godine.

- Konstantan je i proces edukacije i treninga odgovornog osoblja u oblasti migracija i azila. U tom smislu kreiran je i dokument pod nazivom Program obuke u oblasti migracija i azila za period 2012-2015.

- U proteklom periodu zadržali smo i visok stepen koordinacije i razmjene iskustava sa zemljama clanicama Evropske Unije u cilju postizanja najboljih standarda u ovoj oblasti.

- Uspješno je organizirana i Medunarodna Konferencija u saradnji sa MARRI Inicijativom  posvecena tražiteljima azila,  a aktivan angažman Bosna i Hercegovina je imala i u projektu Izgradnja migracionih partnerstava.

 

 

Uvažene kolege, dragi prijatelji,


Postignuto u protekloj godini daje mi za pravo da tvrdim da Bosna i Hercegovina kao i sve zemlje clanice MARRI Inicijative, jesu najbolji primjer kako evropski standardi imaju svoje mjesto u našim sistemima sigurnosti. MARRI Inicijativa i njene mogucnosti su instrument pomocu kojeg razmjenom najboljih iskustava i praksi, kao i dostizanjem evropskih standarda, omogucujemo našim gradanima i regiji u cjelini brži i efikasniji put ka našem krajnjem cilju - punopravnom clanstvu u Evropskoj Uniji.


Zbog svega navedenog, dajem punu podršku našim buducim zajednickim aktivnostima u okviru MARRI Inicijative, u nadi da ce i naredne godine, biti godine naših uspjeha u primjeni dobrih praksi i dostizanju najboljih standarda u oblasti migracija i azila.

Svima nama želim uspješan nastavak rada MARRI Foruma.

Hvala vam!