Govori

OBRACANJE MINISTRA za prvu konferenciju Platforma za smanjenje rizika od katastrofa BiH /ponedjeljak 25.mart.2013. godine, Parlament BiH/

25.3.2013

Poštovana gospodo Wahlstrom
Uvaženi ambasadori,
Dragi gosti,
Dame i gospodo,


Sve vas srdacno pozdravljam u ime Ministarstva sigurnosti BiH i dozvolite mi da, prije nego što vi, eminentni strucnjaci, pocnete da radite, kažem nekoliko uvodnih recenica.

Najprije, zadovoljstvo mi je i posebna cast prisustvovati ovom eminentnom skupu, koji ce, siguran sam, doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini, poboljšati saradnju zemalja regiona i koordinaciju zajednickih priprema i djelovanja u vanrednim situacijama.

Prva konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa predstavlja pocetni, od Vijeca ministara Bosne i Hercegovine, potvrdeni korak u uspostavi i sistemskoj izgradnji odgovora na izazove prirodnih i od strane covjeka izazvanih katastrofa. I to sa posebnim akcentom na aktivno djelovanje u sistemu redukcije rizika na najširoj osnovi.

Vi, eksperti u ovoj oblasti, uocili ste da se u posljednjih dvije decenije povecao broj katastrofa u svijetu koje su odnijele hiljade ljudskih života, nacinile enormnu materijalnu štetu mjerenu stotinama milijardi dolara i negativno promijenile kvalitet života stotine miliona ljudi.

Zato smo svjesni da je nužno poduzimanje mjera za smanjenje rizika koje znace i podizanje svijesti o postojanju ovih prijetnji.

Poplave i suše, zemljotresi ili šumski požari, dio su naših sudbina i neminovnosti suocavanja sa njima. Zato je izgradnja otpornosti država i zajednica na katastrofe izuzetno važna, jer podrazumjeva da ce ukupne štete biti manje.

Da bi uspješnost bila bolja, neophodni su hijerarhija ciljeva i precizan slijed prioriteta, koje trebaju sadržavati nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa.

Poštovane dame i gospodo,

zadovoljstvo mi je istaci da su u organizaciji ove - Prve konferencije Platforme za smanjenje rizika od katastrofa - naši partneri Ured za smanjenje rizika od katastrofa Ujedinjenih nacija, kao osnovni nosilac redukcije rizika na globalnom nivou, i organizacija Save the Children.

Raduje me da je Prva konferencija okupila predstavnike institucija, organa državne uprave, preduzeca i privatnog sektora, naucnih, obrazovnih i kulturnih institucija, kao i nevladinog sektora.

To predstavlja važan korak u jacanju svijesti društva u cjelini o važnoj cinjenici da svaka organizacija, ustanova, kompanija i svaki gradanin ponaosob imaju svoje mjesto u sistemu smanjenja rizika od katastrofa.

Posebno se zahvaljujem gospodi Margareti Wahlstrom, specijalnoj predstavnici Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, gospodi Andrei Žeravcic, direktorici organizacije Save the Children  i gospodi Paoli Albrito, regionalnoj koordinatorici UN-ovog Ureda za smanjenje rizika od katastrofa, na podršci u organizaciji ove konferencije.


Nadam se i ocekujem, na osnovu najavljenih tema, da ce konferencija obuhvatiti širok spektar potreba i mogucnosti u ovoj znacajnoj oblasti i da cemo biti bogatiji za zakljucke koji cemo prezentirani državnim institucijama, strucnoj i cjelokupnoj javnosti.

Vjerujuci u to otvaram prvu konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa BiH.