Govori

Javna promocija projekata suprostavljanja trgovini ljudima koji se realiziraju se uz podršku Ambasade Sjedinjenih Americkih Država u Bosni i Hercegovini, a implementiraju nevladine organizacije: Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Medunarodni forum solidarnosti-EMMAUS, Novi put i Asocijacija XY. 13. maj 2013. godine 11:00 sati ,hotel „Sarajevo“, Džemala Bijedica 169 A

13.5.2013

Vaša ekselencijo ambasadore Moon,
Uvaženi predstavnici nevladinih organizacija, uvaženi predstavnici medija,
Dame i gospodo,

Bosna i Hercegovina se dugi niz godina suocava sa trgovinom ljudima, fenomenom koji predstavlja jedan od novih oblika kriminaliteta, cesto organizovanog, koji predstavlja i teško kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda. To je potvrdeno i presudom Evropskog suda za ljudska prava u slucaju Rancev, slucaju koji je u borbi protiv trgovine ljudima postavio nove pravne standarde i dodatno obavezao zemlje, koje u osnovi svog ustavnog uredenja imaju poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, da moraju energicno sprjecavati, suzbijajti i kažnjavati trgovinu ljudima.
 
To je svakako slucaj i sa Bosnom i Hercegovinom. Nakon što je pristupila Konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i njenom dodatnom protokolu o sprjecavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, naša zemlja se planski i organizirano bori protiv trgovine ljudima. Dodatni podsticaj tim aktivnostima dat je i pristupanjem Evropskoj konvenciji o akciji protiv trgovine ljudima.

Bosna i Hercegovina je do sada provela tri akciona plana, a Vijece ministara je nedavno usvajanjem Strategije i Akcionog plana suprostavljanja trgovini ljudima za period 2013-2015 još jednom iskazalo punu podršku svim ukljucenim akterima. 

Posebnu pažnju novi strateški dokumenti posvecuju pitanjima krivicnog gonjenja trgovaca ljudima, zaštiti i pomoci žrtavama te prevenciji.  Strategija i akcioni plan sadrže niz strateških mjera i aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se dostigli postavljeni strateški ciljevi. To je moguce uciniti samo u partnerstvu vladinih institucija i nevladinih organizacija koje su iskreno posvecene zajednickom cilju.

Stoga mi predstavlja posebno zadovoljstvo što danas ovdje možemo svjedociti jednom takvom partnerstvu Ministarstva sigurnosti BiH i cetiri nevladine organizacije u projektima suprotstavljanja trgovini ljudima. Znacaj realizacije ovakvih projekata je veliki obzirom da znatan broj državljana Bosne i Hercegovine budu trgovani u zemlji i inostranstvu, te sve prisutnijih novih oblika trgovine ljudima zbog radne eksploatacije, prisilnog prosjacenja, prisilnog vršenja krivicnih djela i slicno.

U protekloj godini u Bosni i Hercegovini je identifikovano 39 žrtava trgovine ljudima. Za trgovinu ljudima i krivicna djela koja se vežu za trgovinu ljudima u 2012. Godini, nadležna tužilaštva su ukupno naredila 19 istraga protiv 42 lica. Podignuto 15 optužnica protiv 22 lica. Nadležni sudovi su izrekli 11 osudujucih presuda protiv 13 lica. Ali i kao kod svakog drugog vida organizovanog kriminala i kod trgovine ljudima statisticki podaci govore samo o manjem dijelu problema. Možemo biti sigurni da je on mnogo prisutniji u našem društvu.

Stoga je veoma važno uspostavljati, održavati i kooridnirati partnerstvo vladinog i nevladinog sektora u ovim aktivnostima. To je upravo ucinjeno u cetiri projekta koji ce vam danas biti predstavljeni. Na ovom primjeru mogli smo svjedociti i koliki je znacaj koordiniranog i ciljanog finansiranja donatora, cime se postiže efikasnost implementacije i održivost realiziranih aktivnosti.

Na kraju želim da cestitam Udruženju tužilaca Federacije, Medunarodnom forumu solidarnosti, Novom putu i Udruženju XY na odlicno provedenim projektnim aktivnostima i zahvaliti se na izvanrednoj saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH.
 
Posebno se želim zahvaliti Ambasadi Sjedinjenih Americkih Država koja je finansijski podržala ove projekte i još jednom iskazala svoju podršku Bosni i Hercegovini i njenim nastojanjima da izgradi sigurno okruženje svojim gradanima, ali i šire, okruženje u kojem ce u potpunosti biti poštovana prava i slobode.
Ta nastojanja Bosne i Hercegovine, u segmentu borbe protiv trgovine ljudima, bila su prepoznata od strane Vlade Sjedinjenih Americkih Država i javno obznanjivana u godišnjim izvještajima o trgovini ljudima. Uvjeren sam da cemo i u buducnosti uspješno saradivati u suprostavljanju trgovini ljudima, ali i u svim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Ministarstva sigurnosti.
Hvala na pažnji.