Intervjui

Intervju ministra Ahmetovića za Federalnu novinsku agenciju (FENA)

23.12.2011

NAJVEĆA SIGURNOSNA PRIJETNJA ORGANIZIRANI KRIMINAL

SARAJEVO, 23. decembar (FENA) - Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović je u intervjuu Agenciji FENA ocijenio da je najveća sigurnosna prijetnja za našu zemlju organizirani kriminal. 

Kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju u BiH u 2011. godini? 

AHMETOVIĆ: Ministarstvo sigurnosti BiH je dobilo od svih policijskih agencija koje dostavljaju informaciju da je stanje u BiH zadovoljavajuće. Isto tako tvrdim, kao ministar, da stanje u BiH jeste zadovoljavajuće. 

Možemo biti zadovoljni, s obzirom na to kakvo teško političko stanje imamo u BiH, najteže od Dejtona do danas.
Kad tome dodamo da imamo 'tehničko' Vijeće ministara, da nemamo budžet za 2011. i nimalo prostora za rad policijskih i drugih agencija u BiH, da zadnje dvije godine nije povećan budžet nijedne pravosudne institucije u BiH koja je direktno vezana za procesuiranje najtežih oblika kriminala u BiH, nedostatak tužilaca i sudija i istražitelja i svega onoga što bi ukupno moglo poboljšati stanje u našoj zemlji kad je u pitanju sigurnost…
 S obzirom na sve navedeno, moramo se složiti s ocjenom da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća. 

Koje su najveće sigurnosne prijetnje i izazovi za našu zemlju? 

AHMETOVIĆ: Najveća sigurnosna prijetnja je definitivno organizirani kriminal. To je regionalni problem s kojim se susreću sve zemlje zapadnog Balkana i problem koji moramo rješavati na regionalnom nivou. 

Paralelno s tim, možemo reći da ide i prijetnja od terorizma, koja je globalni problem za koji nijedna zemlja ne može reći da će je zaobići, pa tako i BiH. Svakodnevno radimo na tome da se teroristički akti u BiH ne dogode. 

Treći izazov je korupcija, a koja je sigurno uzela maha u BiH. Nadam se da će formiranjem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije doći do poboljšanja kad je  riječ o borbi protiv ove vrste kaznenih djela. Ova agencija će imati puno problema, s obzirom na njen zakonodavni okvir. Zakonodavac joj nije dao dovoljno prostora, nije bilo dovoljno političke volje da se napravi snažnija agencija koja bi trebala imati i operativnu nadležnost da se može bolje suprotstaviti korupciji u BiH. 

Postavljena je kao kooridinirajuća institucija i mislim da će to biti njen nedostatak. Ali, uvjeren sam da je to prvi korak i da ćemo  uvidjeti da moramo mijenjati ili dograđivati zakonodavni okvir kada je u pitanju korupcija i postavljati to 'na bolje noge'. 

Šta bi trebalo poduzeti da bi se nadležne institucije i agencije efikasnije suprotstavile svim sigurnosnim prijetnjama u BiH? 

AHMETOVIĆ: Tu nema dileme - reformu policije u BiH. Imamo rasparčan policijski i sigurnosni sistem u našoj zemlji, što sigurno otežava ukupnu borbu po ova tri sigurnosna izazova i sve ono što jeste zadatak policijskih i drugih agencija za provođenje zakona u BiH. 

Predlagao sam da bar za krivična djela terorizma, ratnog zločina i organiziranog kriminala Državna agencija za koordinaciju policijskih tijela koordinira sve policijske agencije. To bi bio jedan od konkretnih načina. 

Paralelno s tim, moramo usvojiti zakonske akte koje je Ministarstvo sigurnosti uputilo u parlamentarnu proceduru koji nisu dobili podršku. 

To su izmjene i dopune Zakona o pranju novca i finansiranja terorizma, Zakon o oružju, Zakon o suzbijanju nereda na sportskim terenima... I naravno izmjene i dopune Zakona o koordinaciji policijskih tijela. 

Kakva je osposobljenost policijskih agencija u BiH i kakva je njihova međusobna suradnja. Šta bi trebalo uraditi da se ona unaprijedi? 

AHMETOVIĆ: Osposobljenost policijskih agencija direktno zavisi od novca. Ako nemamo usvojen budžet mi ne možemo pratiti svjetske trendove u borbi protiv kriminala, jer svaki dan imamo nove metode, nova materijalno-tehnička sredstva… 

Svaki dan imamo više razloga da policijski službenici idu na različite vrste specijalizacija, seminara da bi se bolje suprotstavili svim ovim sigurnosnim izazovima. 

Ako nemamo usvojen budžet, ako imamo odluku o privremenom finansiranju, onda je to sigurno veliki nedostatak da možemo ići korak ispred organiziranih kriminalnih grupa u našoj zemlji. 

Saradnja između agencija je na dobrovoljnoj osnovi, ona nije uokvirena u zakon. S obizrom na to da nemamo zakon koji definira suradnju između policijskih agencija u BiH, moram reći da je dobra. 

Krajem oktobra desio se teroristički napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu. Ministarstvo je nedavno dostavilo informaciju nadležnoj parlamentarnoj komisiji pod oznakom "vrlo povjerljivo". Kritizirani ste da se dugo čekalo na tu informaciju. Šta je razlog? 

AHMETOVIĆ: Razlog je sistem u BiH. Niko nema obavezu, po zakonu, informirati ministra. Ministar mora tražiti pismeno informaciju od policijskih agencija. 

Ova informacija je, kada je stigao i posljednji izvještaj od agencija za provođenje zakona, u kabinetu ministra bila samo sedam dana i nakon što su objedinjeni svi dobijeni podaci, poslana nadležnoj parlamentarnoj komisiji. 

Poduzeli smo sve mjere da ovaj slučaj bude apsolutno riješen. Po informacijama koje imam, i ono što danas radi Tužiteljstvo BiH, ovaj proces ide veoma dobro i uvjeren sam da će sve biti riješeno. 

Više od godinu dana nemamo novi saziv Vijeća ministara BiH i 2011. zavšavamo bez usvojenog budžeta institucija BiH? 

AHMETOVIĆ: To je jedna od velikih ili rekao bih jedan od veoma važnih segmenata za ukupno stanje u društvu. Sigurno se ono u dobroj mjeri odražava na sigurnost u našoj zemlji. 

Prije godinu dana BiH je dobila liberalizaciju viznog režima. Da li građani BiH zloupotrebljavaju bezvizni režim i prijeti li nam njegovo ukidanje? 

AHMETOVIĆ: Imajući u vidu broj azilanata iz zemalja regiona i vrlo mali broj građana iz BiH koji su zloupotrijebili bezvizni režim, možemo biti zadovoljni i reći da su građani naše zemlje poštovali pravila bezviznog režima. Bilo je i onih koji to nisu i prema takvima će sigurno biti poduzete sankcije kako od zemlja u kojima su zatražili azil, tako i od BiH. 

Ne vidim prostora da se ukine bezvizni režim za građane BiH, jedino ako to bude jedna od metoda političkih pritisaka na BiH. 

U toku je procedura vezana za izbor direktora SIPA-e. Da li ste dobili prijedlog kandidata za ovu funkciju od Nezavisnog obora? 

AHMETOVIĆ: Dobio sam izvještaj Nezavisnog odbora i moram priznati da sam odmah uočio neke nelogičnosti. Prvo je što osobe koje su po 20 ili više godina u policiji, obavljaju veoma važne dužnosti i za svoj rad su imali pozitivne ocjene, sada nisu čak dobili dovoljno visoke ocjene da pređu prag i nađu se na listi uspješnih kandidata. 

Posebno je to nelogično imajući u vidu da je jedan od kandidata na ranijem testiranju za drugu poziciju, pred istim Odborom osvojio duplo više bodova. 

Sada bismo se zbog ovako loših ocjena opravdano mogli zapitati da li su te osobe sposobne da obavljaju sadašnji visoke dužnosti i da li ih treba odmah smijeniti? Neke od njih poznajem i znam da su sposobni, što mi govori da je problem u nečemu drugom. 

Druga stvar koja je važna, jeste što je Ministarstvu, odnosno Vijeću ministara upućeno ime samo jednog kandidata, što je po meni veoma loša praksa. Time je Vijeće ministara uskraćeno za osnovni princip demokratije, a to je da može da bira između više ponuđenih kandidata. 

Ovim je potvrđena moja ranija teza da su nezavisni odbori postali mjesto za eliminaciju konkurencije i politički nepodobnih kandidata, a ne za izbor najboljeg kandidata. 

Šta će biti prioriteti rada Ministarstva sigurnosti u 2012. godini? 

AHMETOVIĆ: Prioriteti su ovo što sam već rekao - zakonski okvir koji će bolje definirati koordinaciju policija u BiH. 

Pokušat ćemo donijeti zakon o sigurnosti u BiH, koji će sigurno doprinijeti boljoj sigurnosti u našoj zemlji. Ponovno ćemo uputiti u proceduru sve zakonske akte koje je Parlamentarna skupština BiH odbila. 

Kad su u pitanju sigurnosni izazovi, posvetit ćemo još snažniju pažnju ovim trima sigurnosnim izazovima koje sam naveo, da to svedemo u okvire koji će omogućiti građanima da se osjećaju sigurnije i zaštićenije. 

Neizostavna je regionalna saradnja koju treba podizati na veći nivo s obzirom na to da prostor Balkana ima gotovo identične probleme kad je u pitanju sigurnost i bez regionalne suradnje nema napretka. 

Što se tiče dosadašnje regionalne saradnje, u posljednje dvije godine smo napravili velike pomake, potpisali smo niz sporazuma o policijskoj suradnji sa zemljama u regionu. I rekao bih da policijska saradnje ide ispred političke.