Intervjui

Intervju ministra Ahmetovića za ONASU, 7.mart 2012.godine

7.3.2012

INTERVJU: SADIK AHMETOVIĆ, MINISTAR SIGURNOSTI BIH

        Razgovarala: Sanela KARAICA
       
        SARAJEVO, 7. MARTA (ONASA) - Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o prioritetima rada Ministarstva sigurnosti BiH, sigurnosnoj situaciji u BiH, opremljenosti policijskih snaga, saradnji policijskih agencija, ispunjavanju obaveza BiH na evroatlantskom putu, aktivnostima Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 i lokalnim izborima u Srebrenici.

        ONASA: Dobili ste još jedan mandat na čelu Ministarstva sigurnosti BiH. Koji su prioriteti rada ovog ministarstva u 2012. godini?

        AHMETOVIĆ: Ovo je, ustvari, prvi puni mandat koji mi je dodijeljen, jer, kao što znate, ja sam u prethodnom mandatu imao samo trećinu redovnog, a nakon toga sam jednu godinu proveo u "tehničkom mandatu". Iako je i u tom periodu dosta toga uređeno, ponovno ukazivanje povjerenja stvorilo je i obavezu, ali i mogućnost, da mnogo detaljnije isplaniramo prioritete u radu. Na prvom mjestu to će biti stvaranje efikasnijeg sigurnosnog sistema za borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije, terorizma i procesuiranje ratnih zločina.
        U tom smislu, već imamo planove da sadašnji sistem, koji smo dobili policijskom reformom iz 2008.godine, učinimo efikasnijim i jeftinijim. U tom pravcu već razmišljamo o pripajanju određenih agencija Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. To znači da ćemo imati manje direktora, a više operativaca i što je najvažnije - efikasniji sistem, po uzoru kako je to riješeno i u drugim policijama u svijetu.

        ONASA: Kako ocjenjujete trenutnu sigurnosnu situaciju u BiH?

        AHMETOVIĆ: Na sigurnosnu situaciju utiču mnogi faktori, od političke stabilnosti u zemlji, ekonomske situacije, do globalnih odnosa u svijetu. Mi smo imali situaciju da više od godinu nije formirana izvršna vlast na državnom nivou, imamo pozive na razjedinjavanje zemlje, stalno siromašenje stanovništva, porast globalne nesigurnosti i terorizma u svijetu... Zbog svega navedenog moram se složiti sa ocjenama nadležnih policijskih agencija u BiH da je situacija zadovoljavajuća. Moramo raditi da ona bude i bolja jer je sigurnost osnov za povećanje stranih investicija i ekonomski oporavak zemlje, ali moramo biti zadovoljni što uprkos svim izazovima nije bilo drastičnog ugrožavanja sigurnosti u zemlji.

        ONASA: Koje su najveće sigurnosne prijetnje za zemlju i ima li BiH odgovarajući sistem sigurnosti i adekvatne instrumente da odgovori na njih?

        AHMETOVIĆ: Teško je izdvojiti koje su najveće, jer su sa aspekta očuvanja sigurnosti sve važne i svima podjednako ozbiljno pristupamo. Ali borba protiv organiziranog kriminala i korupcije mora biti na prvom mjestu, jer to podriva i sigurnosnu i ekonomsku stabilnost zemlje. Zatim slijedi borba protiv svih radikalnih grupa koje svojim djelovanjem unose nesigurnost, procesuiranje ratnih zločina... To su stvari koje se od nas očekuju da uradimo kako bi pokazali da smo ozbiljan partner Evropske unije. Ali, prije svega, to moramo uraditi zbog nas samih, odnosno građana BiH. Odlučnost mene kao ministra i Ministarstva kojim rukovodim je u tome neupitna.
        Kada su u pitanju alati kojima to trebamo postići, moram reći, nažalost, da sigurnosni sistem u BiH nije cjelovit i nije potpuno zaokružen. To je ono na čemu odmah na početku mandata želim početi raditi, a to je da u ovom podijeljenom sigurnosnom sistemu, barem za djela organiziranog kriminala, terorizma i ratnih zločina imamo jedinstven sistem rukovođenja i vođenja istraga.

        ONASA: Jesu li policijske snage u BiH dovoljno dobro osposobljene i opremljene?

        AHMETOVIĆ: Ne možemo biti zadovoljni, jer uvijek može biti i bolje i više. Kada je u pitanju opremljenost, tu imamo situaciju da se najčešće zadovoljavaju potrebe neophodne za održavanje sigurnosti. Zbog "kresanja" budžeta zaustavljeno je zanavljanje postojeće i nabavka nove opreme, što se u nekim slučajevima može negativno odraziti, posebno kada se radi o borbi protiv visokosofisticiranog kriminala ili opremi za prikrivene istrage. Sve od sebe ću dati da se u budžetu nađu sredstva za ove potrebe jer nema smisla štedjeti na uštrb sigurnosti, jer bi nas posljedice mogle mnogo više koštati.

        ONASA: Kakva je međusobna saradnja policijskih agencija, te kakva je saradnja sa policijskim strukturama susjednih zemalja?

        AHMETOVIĆ: Kada je u pitanju saradnja policija, ona je zadovoljavajuća, imajući u vidu ustavno uređenje i zakonska rješenja kakva imamo u BiH. Sa susjednim zemljama uspostavili smo jako dobru saradnju, i to je put koji želimo nastaviti, jer organizirani kriminal nema granica, a najčešće velike kriminalne grupe imaju saradnike ili djeluju u više zemalja regiona i nijedna zemlja pojedinačno ne može se tome suprostaviti.

        ONASA: Približavanje BiH Evropskoj uniji podrazumijeva i ispunjavanje obaveza koje se odnose na efikasniju borbu protiv kriminala i korupcije. Smatrate li da je nova vlast u BiH spremna da odgovori ovim izazovima i usvoji potrebna zakonska rješenja?

        AHMETOVIĆ: To je sigurno pitanje na kojem će međunarodna zajednica, prvenstveno Evropska unija, insistirati u narednom periodu. Iz iskustva zemalja u regionu, posebno Hrvatske, vidjeli smo da su približavanjem članstvu u EU rasli i zahtjevi za odlučniju borbu protiv korupcije. To je pitanje koje ni nas neće mimoići. To će biti test za sve u BiH, na kojem će se testirati naša spremnost za ulazak u EU, a ispunjavanje uvjeta će pokazati ko je samo deklarativno, a ko istinski za evropski put BiH. Ja sam optimista da će novo Vijeće ministara, sa novim predsjedavajućim Vjekoslavom Bevandom, napraviti iskorak u tom pogledu.

        ONASA: Ministarstvo sigurnosti BiH uspostavilo je Operativno-komunikacijski centar BiH 112, koji je koordinirao aktivnosti na zaštiti i spašavanju stanovništva i poduzimao druge hitne intervencije koje su bile neophodne zbog izuzetno velikih snježnih padavina. Koliko je intervencija imao Centar i koje su bile najznačajnije? Kakva je trenutna situacija?

        AHMETOVIĆ: Od početka vremenskih nepogoda uzrokovanih snijegom u Centru je registrirano blizu 5.000 poziva, što je izuzetno veliki broj, imajući u vidu da još ne funkcioniše kao klasični “Call Centar”, već koordinira međunarodne i institucije u BiH o pitanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća.
        U ovom kriznom periodu naš prioritet je bilo spašavanje ljudskih života. I tu moram istaći izuzetnu saradnju koju smo imali sa Oružanim snagama BiH i EUFOR-om. Obavljena su 63 helikopterska leta, spašeno je 36 ljudskih života, evakuisane su 22 osobe i dostavljene 23 tone hrane i lijekova. Sada je situacija mirnija, ali mi se već pripremamo za moguće poplave i pojavu klizišta. Za sada nema direktne opasnosti, ali zajedno sa drugim institucijama pratimo stanje na terenu.

        ONASA: Parlament Federacije BiH je prije nekoliko dana pozvao sve relevantne faktore na donošenje odluke koja će Srebrenčanima, bez obzira na mjesto njihovog sadašnjeg boravka, omogućiti da glasaju o kandidatima matične općine na predstojećim lokalnim izborima u BiH. Kako bi se, prema Vašem mišljenju, na najbolji način mogao riješiti ovaj problem?

        AHMETOVIĆ: Srebrenica je po mnogo čemu posebna, zbog svoje prošlosti, zbog genocida koji se desio, presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, i ona mora biti posebna i kada je u pitanju status ove opštine. Zbog svega onoga što se desilo u ovom gradu, zbog još svježih rana i zbog činjenice da mali problem u Srebrenici može donijeti veliki problem u državi, moramo naći trajno rješenje za ovaj grad. Prije svega, treba izmijeniti Izborni zakon kako bi omogućili da svi prijeratni stanovnici mogu glasati za ovu opštinu, što bi anuliralo posljedice genocida kada je u pitanju trenutni sastav stanovništva u Srebrenici. Mnogo trajnije rješenje je da se odnosi unutar opštine urede tako da prilikom donošenja važnih odluka nijedan narod ne može biti preglasan. Time bi se smanjilo nepovjerenje i mogli bi u mnogo zdravijoj atmosferi nastaviti graditi bolji život za sve građane u ovoj opštini.