Najava događaja/aktuelnosti

Vježba korištenja NICS sistema tokom požarne sezone

21.7.2020

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Napredna regionalna koordinacija u nesrećama – NICS organizovat će od 23.07. -28.07.2020. godine dvije radionice i komandno-štabne vježbe s ciljem intenziviranja aktivnosti na korištenju NICS sistema tokom požarne sezone. Ova vježba održava se pod pokroviteljstvom NATO programa Nauka za mir i sigurnost (engl. NATO Science for Peace and Security Programme - SPS) i Odjela za unutrašnju sigurnost Sjedinjenih Američkih Država (engl. US Department of Homeland Security - DHS).

Svrha ovih radionica je obuka korisnika NICS sistema na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou kako bi se stvorili preduslovi da se s terena podaci o požarima unose u NICS sistem.  

Na radionicama će učestvovati predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite FBiH, Republičke uprave civilne zaštite RS, Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-Neretvanskog kantona, profesionalnih vatrogasnih jedinica te općinskih službi civilne zaštite.

Radionice i komandno-štabne vježbe će se održati na području grada Trebinje i u rejonu Hutovog blata.

Sve troškove navedenih događaja snosit će NATO Program Nauka za mir i sigurnost sa sjedištem u Briselu.