Najava događaja/aktuelnosti

Pripreme za simulacijsku vježbu odgovora na prirodne i druge nesreće

10.9.2020

U skladu sa Programom bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država „Vojska-Vojsci“ za 2020. godinu u Ministarstvu sigurnosti BiH održana je trodnevna konferencija, sa ciljem planiranja simulacijske vježbe za stolom – TTX, koja će biti izvedena u februaru 2021. godine.

Na vježbi će biti provjereni sposobnost i efikasnost nadležnih institucija da odgovore u slučaju prirodne i druge nesreće, da javnosti blagovremeno pruže upozorenja i ključne informacije te provjeri koordinacija sa volonterima i nevladinim organizacijama. 

Usljed novonastale situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19,  ekspertni tim iz SAD, sastavljen od predstavnika inžinjerijskog korpusa Vojske SAD (USACE) i Inicijative CMEP, te predstavnika Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland, učestvovali su na konferenciji putem online platforme iz SAD.