Najava događaja/aktuelnosti

KONFERENCIJA ZA MEDIJE Obilježavanja 18. oktobra – Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

15.10.2020

Sarajevo, 16. oktobar 2020. godine, 11:00 sati ProEvent Space/Centar za mlade Grbavica

U okviru obilježavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine/Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima u saradnji sa Fondacijom Lara” Bijeljina/Mreža RING, Međunarodnom organizacijom za migracije IOM i Međunarodnim forumom solidarnosti-EMMAUS kroz projekt finansiran od strane Agencije za međunarodni razvoj Vlade Sjedinjenih američkih država USAID BiH i Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” organizuje konferenciju za medije sa ciljem ukazivanja na savremene izazove i rizike trgovine ljudima koje donose masovne migracije preko teritorije Bosne i Hercegovine.

Konferencija za medije će biti održana u petak, 16. oktobra 2020. godine u 11 sati u Sarajevu (ProEvent Space/Centar za mlade Grbavica).

Trgovina ljudima i eksploatacija su među najvećim problemima migranata, međutim broj žrtava koje su formalno identifikovane u Bosni i Hercegovini ostaje izuzetno nizak. Upravo ovakvo stanje postavilo je nove izazove i pred organe vlasti Bosne i Hercegovine i nevladine organizacije koje su zadužene za pružanje pomoći i zaštitu žrtava trgovine ljudima i svjedoka trgovine ljudima.  Ovi izazovi su postali kompleksniji pojavom pandemije virusa Covid -19 i postavili su nove prioritete u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima.

Zbog toga smo obilježvanje 18. oktobra ove godine iskoristili da pošaljemo snažniju poruku da je trgovina ljudima kršenje osnovnih ljudskih prava i da se samo kroz zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u procesu – institucija, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i tijela, možemo efikasno suprotstaviti ovoj pojavi.

Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete Konferenciji i informišete širu javnost o obilježavanju ovog značajnog datuma i na taj način doprinesete ukupnim naporima vladinog i nevladinog sektora na suzbijanju trgovine ljudima, sa fokusom na umanjenje rizika od trgovine ljudima u migracionim tokovima. 

U nastavku je okvirna agenda događaja.

11:00   -           Otvaranje konferencije za medije

11:05   -           Samir Rizvo, Ministarstvo bezbjednosti BiH/Odsjek za borbu protiv trgovine     ljudima

11:10   -           Dragan Grmuša, Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade RS-a (obraćanje online)

11:15   -          Mehmedalija Fišeković, Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Tuzlanskog
            Kantona (TBC)

11:20   -           Nancy J. Eslick, direktorica misije USAID-a za Bosnu i Hercegovinu

11:25   -           Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH

11:30   -           Margriet Prins, šefica odjela za vladavinu prava EUSR (obraćanje online)

11:35   -           Peter Van der Auweraet, šef misije IOM-a (obraćanje video porukom)

11:40   -           Amela Efendić, šefica ureda Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS

11:45   -           Radmila Žigić, direktorica Fondacije “Lara”/Mreža RING

Moderatorica konferencije za medije: Una Bejtović

 

 

 

 

 

6 FOTO GALERIJA