Najava događaja/aktuelnosti

Vježba odgovora na vanredne situacije “Koordinacija 2021”

21.6.2021

U skladu sa Programom bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu od 21. do 25. juna 2021. godine bit će izvedena simulacijska vježba za stolom “Koordinacija 2021”.

Vježba uključuje nadležne institucije iz sistema zaštite i spašavanja svih nivoa vlasti u saradnji sa nevladinim organizacijama (NVO). U vježbi učestvuje i ekspertni tim iz Sjedinjenih Američkih Država sastavljen od predstavnika inžinjerijskog korpusa Vojske SAD-a (USACE) i Inicijative CMEP (Civil Military Emergency Program) Tima SAD-a, te predstavnika Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama države Maryland uz posredovanje Kancelarije za odbrambenu saradnju (ODC Bosnia) Ambasade SAD-a u BiH.

Cilj vježbe je testiranje sistema koordinacije, rukovođenja i postojećih planova između i na različitim nivoima vlasti u odgovoru na vanredne situacije.

U okviru vježbe, u srijedu 23. juna, biće upriličen Program za VIP, posmatrače i medije:

10.30 – 11.00  Obilazak centra operacija

11.15 – 11.30  Press konferencija 

NAPOMENA: Molimo predstavnike medija da zbog sigurnosnih procedura u Domu armije BiH budu pola sata prije početka događaja (do 10 sati).

Također, molimo da se učesnici pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

Akreditacije: Svi predstavnici medija koji budu pratili ovu vježbu moraju imati važeću akreditaciju.

Tokom vježbe “Koordinacija 2021”, Media centar bit će operativan u Domu oružanih snaga BiH.

Informacije i upiti:

           Majda Kovač

           Mob: +387 61 481 242

           E-mail: majda.kovac@fucz.gov.ba

 

 

Pozivamo snimatelje, novinare i fotoreportere da proprate vježbu i prisustvuju događaju u srijedu 23.06.2021. godine u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, ul. Zelenih beretki br. 2.