Najava događaja/aktuelnosti

ResponSEE - Prekogranična kontrola katastrofe nakon zemljotresa

7.7.2021

Dvodnevna virtuelna prekogranična vježba za stolom odvija se u nekoliko zemalja zapadnog Balkana - u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Vježba je dio projekta koji finansira EU „ResponSEE“ pod vodstvom vlade Štajerske / Austrije, uključujući partnere iz Bosne i Hercegovine, Rumunije, kao i Crne Gore i Albanije.

Cilj projekta ResponSEE je ojačati spremnost za katastrofe na Zapadnom Balkanu povećanjem interoperabilnosti, omogućavanjem i podržavanjem saradnje u međunarodnom odgovoru na katastrofe kako bi se Albanija i Bosna i Hercegovina približile Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije.

Vježba se zasnova na diskusiji, u kojoj se raspravlja o postupcima, smjernicama i planovima i započinjanja procesa donošenja odluka, kako bi se pronašli načini još snažnije prekogranične podrške između tri zemlje i međunarodne zajednice poput Evropske unije, NATO-a, Ujedinjenih nacija itd.

Nakon ove vježbe, krajem ove godine bit će izvedena vježba komandnog mjesta i sveobuhvatna terenska vježba u aprilu 2022. godine, zasnovana na scenariju potresa.

Već sada, nakon prvog dana vježbe, može se reći da su svi uključeni partneri vrlo angažirani i imali plodne diskusije. Ovo je dobra prilika za saradnju sa susjedima na Zapadnom Balkanu i razmjenu stručnosti kako bismo se pripremili za moguće katastrofe u regiji.