Saopštenja za javnost

Cikotić na konferenciji u Ohridu posvećenoj borbi protiv korupcije i nelegalnih finansija

25.6.2021

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić učestvovao na konferenciji na visokom nivou u Ohridu posvećenoj borbi protiv korupcije i nelegalnih finansija.

Ministri unutrašnjih poslova i ministri pravde zemalja Zapadnog Balkana, na ovom skupu usvojili su zajedničku Regionalnu mapu puta za borbu protiv korupcije i nelegalnih finansija, kojom se definiraju ključni izazovi u ovoj oblasti i buduća saradnja između zemlja regiona.

Ključna tri cilja Mape puta su prevencija i borba protiv korupcije u javnim nabavkama, jačanje sistema za sukob interesa i prijavu imovine te poboljšanje odgovora krivičnog pravosuđa na korupciju i ekonomski kriminal kroz kreiranje mreže specijalizovanih tužilaca, policije i finansijsko-obavještajnih službi na zapadnom Balkanu.

Ministar Cikotić je podržavajući predloženu mapu puta iskazao punu spremnost Ministarstva sigurnosti i nadležnih institucija u BiH da daju punu podršku u provođenju definiranih ciljeva i prioriteta. 

Ministar Cikotić je u Ohridu imao i bilateralni sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije Oliverom Spasovskim sa kojim je razgovarao o unaprijeđenju saradnje u oblasti sigurnosti između dvije države.