Saopštenja za javnost

Suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem

8.7.2021

Dana 02.07.2021.godine u Sarajevu je održan Peti lokalni koordinacijski sastanak u okviru praćenja provedbe Mape puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim oružjem i pripadajućom municijom u BiH.

Osnovni cilj sastanka bio  je razmotriti status implementacije Mape puta za održivo rješenje za ilegalno posjedovanje, zloupotrebu i trgovinu SALW-om i pripadajućom municijom na zapadnom Balkanu do 2024. godine, razvijenom uz podršku EU i vlada država članica Njemačke i Francuske. Sastanak je pružio i priliku za raspravu i koordinaciju doprinosa lokalnih i međunarodnih organizacija koje se bave kontrolom naoružanja u Bosni i Hercegovini, kao i bilo koju trenutnu i planiranu donatorsku podršku u suzbijanju širenja i ilegalne trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem, u okviru „Mape puta“.

Sastanku su prisustvovali članovi Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, predstavnici Evropske Komisije u BiH, Ambasade Savezne Republike Njemačke, Republike Francuske, kao i međunarodni partneri koji pomažu u implementaciju aktivnosti iz „Mape puta“.