Saopštenja za javnost

Ministarstvo sigurnosti BiH koordiniralo transport 120.000 doza Astra Zeneca vakcina

13.7.2021

Ministarstvo sigurnosti BiH koordiniralo je aktivnosti oko transporta i preuzimanja donacije Vlade Grčke u vidu 120.000 doza Astra Zeneca vakcina. Vakcine su kopnenim putem dopremljene i preuzete na granici sa Srbijom, te će u toku dana biti dostavljene na dalju nadležnost Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Radi se o vakcinama koje su putem Mehanizma civilne zaštite EU ponuđene Bosni i Hercegovini, a na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o traženju međunaordne pomoći usvojene na hitnoj sjednici 7.7.2021. godine.

U narednom periodu, putem istog Mehanizma Bosna i Hercegovina će primiti i 250.000 doza Astra Zeneca vakcina donacija Kraljevine Danske.