Saopštenja za javnost

Nešić: Zajedno se moramo boriti protiv rodno zasnovanog nasilja

15.5.2024

Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić na današnjoj OSCE konferenciji posvećenoj borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, istako je da je to jedan od najozbiljnijih izazova s kojim se suočava naše društvo.

“Kao ministar bezbjednosti, duboko sam posvećen borbi protiv svih oblika nasilja, a posebno protiv nasilja zasnovanog na rodu. Svi smo kao društvo bili potrešeni i još uvek se ne možemo otrgnuti od šoka koje je izazvalo rodno zasnovano ubistvo u Tuzli protekle godine koje je šokiralo čitavu Evropu. Rodno zasnovano nasilje predstavlja flagrantno kršenje osnovnih ljudskih prava i duboko potkopava temelje našeg društva. U Bosni i Hercegovini, suočavamo se s ovim izazovom svakodnevno, i moramo se zajedno boriti protiv njega”, kazao je Nešić.

Dodao je da ova konferencija predstavlja važan korak ka jačanju svijesti, razmjene najboljih praksi i razvijanju efikasnih strategija za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

“Kroz dijalog, edukaciju i saradnju, možemo stvoriti okruženje u kojem svaka osoba može živjeti slobodno ili sa bitno smanjenim rizikom od straha i nasilja. Važno je da se osigura da žrtve dobiju podršku i pristup resursima koji im omogućavaju da se osnaže i oporave. Takođe je ključno da se promovišu pozitivni modeli, te da radimo na prevazilaženju rodno utemeljenih stereotipa i normi koje doprinose nasilju. Kao društvo, imamo odgovornost da osiguramo da svaki pojedinac, bez obzira na rod, dobije pravednost i zaštitu koju zaslužuje. Nema opravdanja za nasilje, i zajedno moramo stvoriti okruženje u kojem se nasilje ne toleriše i gdje se svaki oblik zlostavljanja oštro osuđuje”, istakao je Nešić.

Promocija rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti u Bosni i Hercegovini predstavlja ključni korak ka izgradnji inkluzivnog i efikasnog sistema. Ministar Nešić je naglasio da je rodna ravnopravnost vitalna za održivost i uspjeh svakog društva. U sektoru bezbjednosti, to znači osiguravanje jednakih prilika i tretmana za sve pripadnike, bez obzira na rod.

Na konferenciji se obratila i generalna sekretarka OSCE-a Helga Schmid.