Saopštenja za javnost

Sjednica komisije BiH i Crne Gore - Pripremama za predstojeću ljetnju turističku sezonu i pojednostavljenja prelaska granice

17.5.2024

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, 16. maja 2024. godine, održana je dvanaesta sjednica Mješovite crnogorsko–bosanskohercegovačke komisije za praćenje sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj.

Na sjednici su razmatrana dinamika aktivnosti na uspostavljanju zajedničke granične kontrole na budućim zajedničkim graničnim prelazima Zupci – Sitnica, na Zupcima (BiH), na putnom pravcu Trebinje – Herceg Novi; Klobuk – Ilino Brdo, na Klobuku (BiH), na putnom pravcu Trebinje - Nikšić i Šćepan Polje Hum, na Šćepan Polju (CG), na putnom pravcu Plužine – Foča, saglasno zaključenim Aneksima Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima; analiza implementacije Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj u vezi sa  izdavanjem pograničnih propusnica; razmatranje mogućnosti vršenja graničnih provjera od strane graničnih policija samo na ulasku u državu, principom jednog zaustavljanja na zajedničkim graničnim prelazima; privremena prekategorizacija graničnih prelaza za pogranični saobraćaj Krstac – Krstac, na putnom pravcu Nikšić – Gacko, u periodu od 1. juna do 1. oktobra 2024. godine, za vrijeme ljetnje turističke sezone, u granične prelaze za međunarodni putnički saobraćaj; razmatranje Inicijative Opštine Nikšić – Mjesne zajednice Krstac, da granični prelaz za pogranični saobraćaj Krstac, na regionalnom putnom pravcu Nikšić-Gacko dobije status graničnog prelaza za međunarodni putnički saobraćaj tokom cijele godine; razmatranje Inicijative opština Gacko (BiH) i Plužine (CG), za pokretanje procedure za otvaranje graničnog prelaza na putnom pravcu Gacko – Plužine; zaključivanje posebnih protokola o prenosu roba koje podliježu veterinarskom i finosanitarnom inspekcijskom nadzoru u režimu pograničnog saobraćaja i usaglašavanje prometa putnika i roba u cilju ubrzanja graničnih procedura, posebno za vrijeme ljetnje turističke sezone.

Konstatovano je da su, uglavnom, realizovani zaključci sa prethodne sjednice Mješovite komisije održane 24. oktobra 2023. godine, u Trebinju.

Nakon otvaranja prvog zajedničkog graničnog prelaza između Crne Gore i Bosne i Hercegovine Vraćenovići – Deleuša, na teritoriji Crne Gore, 20. oktobra 2020. godine, na putnom pravcu Nikšić – Bileća, intenzivirane su aktivnosti za otvaranje preostala tri zajednička granična prelaza, saglasno zaključenim sporazumima.

Sprovođenje zajedničkih graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima doprinijeće pojednostavljenju i ubrzanju graničnih procedura, racionalnijem korišćenju resursa, jačanju uzajamnog povjerenja, unapređenju saradnje između graničnih službi i efikasniju realizaciju mjera na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala.

Saglasno Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, 01. 08. 2023. godine, otpočeto je izdavanje pograničnih propusnica, za prelazak državne granice u režimu pograničnog saobraćaja, kako bi se stanovništvu nastanjenom u pograničnim područjima olakšalo jednostavnije prelaženje zajedničke državne granice i omogućilo da, pored dva granična prelaza za pogranični saobraćaj, prelaze državnu granicu na 18 prelaznih mjesta, van graničnih prelaza, u režimu pograničnog saobraćaja, sa pograničnom propusnicom. Do sada je, obostrano, izdato 211 pograničnih propusnica. Naglašena je važnost sprovođenja ovog Sporazuma kojim se stanovništvu nastanjenom u pograničnim područjima obje države pojednostavilo kretanje u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba.

Još jednom je naglašen značaj i mogućnost da građani Pljevaljske Bukovice mogu prelaziti državnu granicu u režimu pograničnog saobraćaja i saglasno zaključenom Sporazumu dogovorene su konkretne aktivnosti graničnih policija.   

Posebnom odlukom Mješovite komisije, u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i dopunama ovog Sporazuma, nakon određenih procedura u obje države, predložena je privremena prekategorizacija graničnih prelaza za pogranični saobraćaj Krstac – Krstac, na putnom pravcu Nikšić – Gacko, u granične prelaze za međunarodni putnički saobraćaj, u periodu od 1. juna do 1. oktobra 2024. godine, za vrijeme ljetnje turističke sezone, u cilju efikasnijeg prelaska državne granice.

Posebna pažnja je posvećena pripremama za predstojeću ljetnju turističku sezonu i u tom smislu utvrđene su mjere za usklađivanje prometa putnika i roba i koordinaciju aktivnosti graničnih službi obje države - graničnih policija, carina, graničnih veterinarskih i fitosanitarnih inspekcija, u cilju pojednostavljenja prelaska državne granice, posebno, na najfrekventnijim graničnim prelazima, vodeći računa da prioritet bude bezbjednost država i građana. U tom smislu, regionalni šefovi graničnih službi će svakodnevno pratiti stanje, razmjenjivati informacije, identifikovati probleme na graničnim prelazima i obezbijediti funkcionalnost i brže sprovođenje graničnih procedura. Regionalni šefovi graničnih službi će svakodnevno pratiti stanje, razmjenjivati informacije, identifikovati probleme na graničnim prelazima i obezbijediti funkcionalnost i brže sprovođenje graničnih procedura.

Povodom zahtjeva Mjesne zajednice Krstac, Opštine Nikšić, da se granični prelaz Krstac na putnom pravcu Nikšić – Gacko, koji je otvoren za pogranični saobraćaj prekategorizuje u granični prelaz za međunarodni drumski putnički saobraćaj tokom cijele godine, zajednički je konstatovano da nije opravdano vršiti promjenu statusa ovog graničnog prelaza zbog loše putne infrastrukture sa obje strane granice i malog prometa van ljetnje turističke sezone.

Takođe, u vezi sa zahtjevom Opštine Plužine za otvaranje graničnog prelaza na putnom pravcu Plužine – Gacko, usaglašen je stav da je neracionalno otvaranje ovog graničnog prelaza pored otvorenih pet graničnih prelaza za međunarodni drumski robni i putnički saobraćaj i dva granična prelaza za pogranični saobraćaj na zajedničkoj državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine saglasno zaključenim sporazumima između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i da je zaključenim Sporazumom pored mogućnosti prelaska državne granice na ovih sedam graničnih prelaza omogućen prelazak granice i na 18 prelaznih mjesta van graničnih prelaza u režimu pograničnog saobraćaja, te da zbog loše putne infrastrukture nema potrebnih uslova za otvaranje graničnog prelaza na ovom putnom pravcu.         

Konstatovano je da su usaglašeni i parafirani protokoli o prenosu roba koje podliježu veterinarskom i fitosanitarnom inspekcijskom nadzoru u režimu pograničnog saobraćaja i očekuje se njihovo potpisivanje u organizaciji ministarstava vanjskih poslova dvije države.

Zajednički je konstatovano da su ministarstva unutrašnjih poslova i granične službe obje države, zaključivanjem i sprovođenjem sporazuma o državnoj granici, graničnim prelazima, pograničnom saobraćaju i zajedničkim patrolama graničnih policija, dali doprinos unapređenju i razvoju dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine i napretku regionalne saradnje u cjelini.

Na današnjem sastanku učestvovali su članovi Mješovite komisije – predstavnici ministarstva unutrašnjih poslova/ministarstva sigurnosti BiH, graničnih policija, uprave carina/uprava za indirektno oporezivanje, uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove/Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja i Kancelarija za veterinarstvo BiH i predstavnici drugih organa, po pozivu.

Sastankom su rukovodili Milan Paunović, predsjednik crnogorskog dijela Zajedničke crnogorsko–bosanskohercegovačke komisije i Ermin Pešto, predsjedavajući bosanskohercegovačkog dijela Zajedničke crnogorsko–bosanskohercegovačke komisije.