Podzakonski akti

PRIMJENA ODREĐENIH PRIVREMENIH MJERA RADI EFIKASNOG PROVOĐENJA MANDATA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU TE DRUGIH MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA

20.9.2011

ECCD-BIH-Manual TFS-draft

ODLUKA O UVRŠTAVANJU FIZIČKOG LICA NA LISTU OZNAČENIH LICA PREMA KOJIMA ĆE SE PRIMJENJIVATI RESTRIKTIVNE MJERE

LIBERIJA

Odluka o provedbi restriktivnih mjera protiv Liberije
Rezolucija 1521 (2003)
Rezolucija 1532 (2004)                                                                            
ZSV 2004/137/ZVSP
ZSV 234/2004                                                                                         Travel Ban list                                                                                        Assets Freeze list

http://www.un.org/sc/committees/1521/aflist.shtml


ODLUKA O PROVEDBI RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH REZOLUCIJAMA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA 1267 (1999) I DRUGIH VEZANIH REZOLUCIJA

Odluka

United Nations Security Council Consolidated List

Smjernice

Rezolucija VSUN 2710

Izvještaj ISIS / ANF 

ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List

Taliban Sanctions List


SOMALIJA
Odluka o provedbi restriktivnih mjera VSUN protiv Somalije
Conso list
Rezolucija 733
Rezolucija 751
Rezolucija 1725
Rezolucija 1844

 IRAN
Odluka o provođenju Rezolucije 2231 (2015)
2231 List
Rezolucija 2231 (2015)
Infcirc254r9p1
Infcirc254r9p2
S2015546
S201669

Links:
http://www.un.org/en/sc/2231/
http://www.un.org/en/sc/2231/list.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015)
http://www.un-register.org/Background/Index.aspx
http://www.undocs.org/S/2015/546
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r12p1.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r9p2.pdfIRAK
Odluka o provedbi restriktivnih mjera VSUN protiv Iraka
Rezolucija 1483
Rezolucija 1518
Rezolucija 1546 
Lista fizičkih osoba
Lista pravnih osoba