Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas - Sektor za zaštitu i spašavanje

26.10.2009

Kontakt detalji Sektora za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 
Ime
Pozicija
Telefon
Fax
Pomoćnik ministra
+387 33 492 737
+387 33 492 795
Šef Odsjeka za međunarodnu saradnju i koordinaciju
+387 33 492 729
+387 33 492 795

Šef Odsjeka za strukturu i obuku
+387 33 492 730
+387 33 492 795
Šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja
+387 33 492 728
+387 33 492 795

Šef Operativno-komunikacijskog centra BiH-112 +387 33 492 778 +387 33 555 715